ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij De Koffiekist zijn alle genoemde prijzen per stuk, in Euro’s en inclusief BTW.

BETALING EN LEVERING
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail met orderbevestiging. Hierin staan alle gegevens van uw bestelling en de betaalgegevens.
Controleert u deze gegevens goed. Mocht u geen E-mail ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Betaling dient vooraf te geschieden door te betalen met IDEAL op de rekening van De Koffiekist. Bij afhalen is contant betalen alleen mogelijk als dat afgesproken is.
Door het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Koffiekist.

VERZENDKOSTEN
Voor alle bestellingen die binnen Nederland worden verzonden hanteert De Koffiekist de tarieven zoals zij deze aan TNT post voldoet. Verpakkingskosten kunnen doorberekend worden.

BESTELLEN, LEVERTIJD EN LEVERDATUM
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling ingepland en verzendklaar gemaakt. De levering vindt zo snel mogelijk plaats of op een afgesproken datum nader bepaald in contact met klant en De Koffiekist. Echter alleen na ontvangst van het volledige bedrag van uw factuur op de rekening van De Koffiekist. Indien De Koffiekist een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst instant laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door De koffiekist. De Koffiekist is ten allen tijde gerechtigd om een bestelling te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd ontvangt u hiervan bericht.

AFLEVERADRES
Indien u aan De Koffiekist een opgave doet van een adres, is De Koffiekist gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden. Tenzij u bij uw bestelling een ander adres aangeeft, waarnaar uw bestelling verzonden dient te worden.

ANNULERING
Bij annulering van uw bestelling, zijn wij genoodzaakt 75% van de kosten in rekening te brengen.

GARANTIE
U hebt de verplichting om bij aflevering na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Koffiekist hiervan zo snel mogelijk en in elk geval binnen 24 uur na aflevering, per mail en met redenen, kennis te geven.

BELANGRIJK:
Het minimale bestelbedrag bij De Koffiekist bedraagt 25,00 Euro (excl. Verzendkosten).

AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van pakjes en pakketten tijden de verzending. Ook niet voor vertragingen tijdens het verzendproces. Alleen pakjes en pakketten die per aangetekend verstuur worden, zijn verzekerd tegen diefstal en verlies. De Koffiekist biedt u hierom ook de mogelijkheid om de verzending aangetekend te laten versturen. Alle leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en Europa. Verzendkosten voor aangetekende pakjes en pakketten en voor buiten Nederland zijn op aanvraag. U kunt uw bestelling vanzelf ook, na afspraak, bij ons ophalen.

PRIVACY BELEID

Privacy wet 2018: Uw persoonlijke gegevens worden alleen in de bestelbon en factuur horend bij uw bestelling bewaard. Na versturen van uw bestelling worden uw mailtjes nog 2 weken bewaard, daarna verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

KvK NL01165370    (partner de Joepiekist)